رایت سی دی بصورت عمده با دستگاه های تکثیر CD و DVD :

رایت سی دی بصورت صنعتی و بصورت نیمه صنعتی مواردی بوده که از خرید سی دی خام و خرید دی وی دی خام همیشه در سفارشات مشتریان ما بوده که در نادر  از مشتریان، اطلاعات تقریبی از رایت CD  بصورت نیمه صنعتی را تجربه داشته یا در حال استفاده از دستگاههای نیمه صنعتی می باشند که کلیت این موضوع برای بسیاری از مشتریان بصورت معما بوده در ادامه قصد داریم با معرفی تکثیر صنعتی CDو تکثیر نیمه صنعتی CD  بپردازیم .

تکثیر نیمه صنعتی CD و DVD : 

منظور از تکثیر نیمه صنعتی انتقال دیتا از یک سی دی مادر یا مستر بروی تعداد محدود همزمان می باشد که با دستگاه های همچون داپلیکیتور که در انواع 1 به 11 و 1 به 7 و در مواردی جهت رایت تعداد کمتر 1به 3   انجام می شود که این دستگاه با داشتن یک برد امکان رایت همزمان بروی 3 الی 11 عدد سی دی یا دی وی دی را دارد که در بیشتر موارد خدمات ارایه دهندگان چاپ دیجیتال از این فناوری البته در تعداد و ضریب بالای این دستگاه استفاده می شود .

تکثیر صنعتی CD و DVD : 

در این روش بجای استفاده از خدمات رایت و تهیه سی دی خام از پروسه تولید س یدی خام و دی وی دی خام با فناوری استمپر استفاده می شود در این شیوه بجای انتقل دیتا بصورت کپی یا به اصطلاح رایت کردن از ابتدای تولید سی دی با بارگزاری دیتا در CD  یا استمپر سی دی تولید می شود که ابتدا از محتوی یا سی دی مادر  قالب استمپر ساخته می شود و بهد از تزریق پلاستیک و لا پلی کربنات از اطلاعات که بصورت استمپر تبدیل شده است بروی پلی کربنات استامپ شده و سی دی بارار تولید می گردد در این روش درصد خطا به صفر درصد می رسد و امکان خطا وجود ندارد .

ار محاسن تولید این روش می توان به نداشتن درصد خطای تولید و بصرفه بودن در هزینه ای و همچنین تعاداد تولید روزانه این محصول اشاره کرد و از معایب این روش بخاطر هزینه های بالا فقط در تیراژ های بالا مقرون بصرفه بوده و در تیراژ های زیر 3 تا 5 هزار مقرون بصرفه نمی باشد .

 نظر شما در این خصوص چیست؟