منو
سبد خرید

فاکتور رسمی خرید سی دی خام

 

فروش محصولات ارایه شده در فروشگاه سی دی نقش مبنی بر فروش سازمانی و بصورت رسمی می باشد و کلیه محصولات ارایه شده در سایت اعم از سی دی خام ، دی وی دی خام و کلیه محصولات درج شده در سایت با ثبت فروش بر مینی ارایه بهمراه مالیات و ارزش افزوده ارایه می گردد .

ارایه فاکتور بصورت رسمی در این مجموعه لازمه ارایه مشخصات رسمی همچون کد ملی ، آدرس ، کدپستی و نام و نام خانوادگی در افراد حقیقی و در صدور فاکتور های رسمی جهت اشخاص حقوقی با ارایه نام شرکت یا موسسه ، کد اقتصادی ، شناسه ملی یا شماره ثبت  ، آدرس و کدپستی لازمه صدور فاکتور رسمی می باشد

مشخصات الزامی در صدور فاکتور جهت اشخاص حقوقی : 

  • نام شرکت /موسسه  :
  • کد اقتصادی :
  • ثبت /شناسه ملی  :
  • شماره تماس : 
  • آدرس و کد پستی  : 

مشخصات الزامی در صدور فاکتور رسمی جهت اشخاص حقیقی : 

  • نام :
  • نام خانوادگی : 
  • کد ملی :
  • شماره تماس : 
  • آدرس و کد پستی :

 

قابل ذکر می باشد که فروش محصولات حال حاضر در سایت بصورت بدون مالیات در وب سایت درج گردیده است که

در صورت صدور فاکتور بصورت رسمی مبلغ ارزش افزوده و مالیات به جمع فاکتور صادر شده رسمی اضافه می گردد .

 

قابل ذکر می باشد کلیه فاکتور  و پیش فاکتور جهت صدور بصورت رسمی از طریق شماره تماس مجموعه ( 02186023919)  قابل انجام و ارسال میگردد.